Polityka RODO

Klauzula dla odbiorców materiałów marketingowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. (dalej: RODO) informujemy, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest STEGU SP. Z O.O. ul. Dworcowa 8, 46-025 Jełowa (KRS: 0000174827, NIP: 9910076849, REGON: 532411814).
  1. W sprawie udzielania informacji dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy kontaktować się z inspektorem ochrony danych -Dominiką Świerczyńską na skrzynkę mailową: iod@stegu.com
  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingowym na podstawie wyrażonej zgody, bazując na podstawie prawnej – art. ust. 1.lit. a RODO;
  1. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane hostingodawcy poczty e-mail, hostingodawcy strony internetowej, firmie świadczącej usługi marketingowe, firmie serwisującej infrastrukturę IT.
  1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
  1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody.
  1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz odwołania zgody w dowolnym czasie.
  1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne.
  1. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych ( 00-193 Warszawa, ul Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
  1. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu oraz na ich podstawie nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.